Category Archives: Legi si reglementari privind domeniul constructiilor

Criterii de bază în alegerea sistemului de încălzire

By | Legi si reglementari privind domeniul constructiilor | No Comments

În analiza privind alegerea sistemului de încălzire se va avea în vedere asigurarea în încăperi a unui microclimat care să garanteze sănătatea, productivitatea şi confortul termic ocupanţilor şi eficienţa economică,  în care cheltuielile iniţiale cu implementarea sistemului să fie amortizate din cheltuielile de exploatare. De asemenea, se vor ţine cont de condiţiile tehnice, ecologice, edilitare sau de altă natură care concură la luarea unei decizii. Criteriile care fundamentează alegerea soluţiilor de încălzire sunt precizate în continuare. Izolaţie şi etanşeitate. Gradul de protecţie termică a clădirii joacă un rol definitoriu în maximizarea eficienţei sistemului de încălzire şi determină necesarul anual de căldură,…

Read More

Timpul friguros şi lucrările de construcţii

By | Legi si reglementari privind domeniul constructiilor | No Comments

  Contrar concepţiei populare, realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii este posibilă şi permisă. Drept dovadă, ca garant al legalităţii şi calităţii stau legile şi normativele pentru  realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii, în vigoare, care prevăd condiţiile climatice specifice şi modalităţile ce duc la înfăptuire. Având ca  scop asigurarea calităţii, Normativul  C 16 – 84, întruneşte  în ansamblul său prevederi comune tuturor lucrărilor de construcţii executate în condiţii climatice specifice perioadei  de timp friguros. Timpul friguros este  determinat  de o  temperatură medie zilnică a aerului exterior inferioară  valorii de +5 ˚C . Pe teritoriul ţării…

Read More

Izolarea fonică, o necesitate.

By | Legi si reglementari privind domeniul constructiilor | No Comments

„Într-o zi lupta contra zgomotului se va duce cu aceeaşi îndârjire ca în secolele trecute lupta contra ciumei sau holerei.” Robert Koch Trăim într-o lume a zgomotelor de cele mai variate intensităţi. Zgomotul, complex de sunete nearmonioase, produce o senzaţie auditivă dezagreabilă. Cea mai importantă caracteristică a zgomotului este dată de intensitatea sonoră, măsurata în decibeli (dB), urmată de durată şi frecvenţă. Ca factor perturbator şi ca agent de stres este perceput în mod diferit de indivizi, în funcţie de sensibilitatea acestora la frecvenţa sunetului. Sursele de zgomot sunt în creştere odată cu progresul tehnic, dezvoltarea economică, explozia demografică şi…

Read More

Informaţii de interes la achiziţionarea terenului pentru casă. Capcane.

By | Legi si reglementari privind domeniul constructiilor | No Comments

Luarea unor decizii corecte şi identificarea riscurilor sunt esenţiale pentru a elimina o eventuală pierdere. În cazul achiziţionării unui teren pentru construcţia casei, o analiză amănunţită a deciziei de contractare se impune, cu atât mai  mult cu cât terenul reprezintă fundamentul construcţiei. În continuare, vă facem cunoscută o sinteză a criteriilor de care să ţineţi cont atunci când alegeţi terenul. Aspecte  legale Situaţia juridică a terenului  prezintă importanţă maximă. Există un risc ridicat ca terenul să facă obiectul unui litigiu, să fie grevat de sarcini, să fie înstrăinat, să fie deţinut  pe cote-părţi sau să fie scos din circuitul civil….

Read More

Atribuţiile diriginţilor de şantier

By | Legi si reglementari privind domeniul constructiilor | No Comments

Obligativitatea angajării unui diriginte de şantier pentru verificarea  execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, indiferent de anvergura lor, pe tot parcursul acestora,  conform autorizaţiei de construire şi a proiectului tehnic,  impusă beneficiarului de Legea  nr.177/2015 care modifică şi completează Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, intrată in vigoare la data de 31 august 2015, invită la o privire mai atentă asupra înţelesului  acestei  activităţi. Necesitatea învestirii dirigintelui de şantier de către beneficiarul lucrării cu verificarea punerii corecte în operă  a materialelor de construcţii  se  justifică, dat fiind faptul că orice construcţie trebuie să corespundă  exigenţelor de calitate impuse de destinaţia sa funcţională. Prin…

Read More

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

By | Legi si reglementari privind domeniul constructiilor | No Comments

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.484, din 2 iulie 2015 Actul intră în vigoare la data de 31/08/2015 Parlamentul României adoptă prezenta lege.   Art. I.                 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art. 2. (1) Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de…

Read More

Regulament de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora

By | Legi si reglementari privind domeniul constructiilor | No Comments

Regulament de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii  aferente acestora Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 28/07/1994 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994 Completat si modificat de Hotărâre nr. 940/2006 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. 1. – Receptia constituie o componentă a sistemului calitătii în constructii si este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve si că aceasta poate fi dată în folosintă. Prin actul de receptie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligatiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie….

Read More

Normativ privind comportarea in timp a constructiilor, indicativ P 130-1999

By | Legi si reglementari privind domeniul constructiilor | No Comments

Normativ privind comportarea in timp a constructiilor,indicativ P 130-1999 1.PREVEDERI GENERALE 1.1.Prezentul normativ privind activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor raspunde prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea constructiilor si ale regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor,aprobat prin HGR nr. 766/1997 si este o componenta a sistemului calitatii in constructii. 1.2. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare (prin urmatoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a informatiilor rezultate…

Read More

Legea nr. 159/2013 – modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

By | Legi si reglementari privind domeniul constructiilor | No Comments

Legea nr. 159/2013 – modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283, din 20 mai 2013. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I. – Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 1. (1) Scopul prezentei legi este…

Read More

Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

By | Legi si reglementari privind domeniul constructiilor | No Comments

Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1144 din 19/12/2005 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Capitolul I – Dispozitii generale Art. 1  Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica. Art. 2  Prezenta lege stabileste conditii cu privire la: a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor; b) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi; c) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, supuse unor…

Read More
Ești în căutare de profesioniști în construcții, amenajări interioare și exterioare? Contactează-ne!