Category Archives: Legi si reglementari privind domeniul constructiilor

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în constructii (actualizata)

By | Legi si reglementari privind domeniul constructiilor | No Comments

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în constructii (actualizata) Parlamentul României adopta prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate. Art. 2 Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinatie – denumite în continuare constructii, precum si lucrarilor…

Read More

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicata

By | Legi si reglementari privind domeniul constructiilor | No Comments

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicata (la data 23-Nov-2009 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2009 ) (la data 13-Nov-2006 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 1398 din 13-nov-2006 ) (la data 12-Sep-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) CAPITOLUL I: Autorizarea executarii lucrarilor de constructii Art. 1 (la data 23-Nov-2009 Art. 1 din capitolul I reglementat de Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-Nov-2009 Art. 1 din capitolul I reglementat de Art. 1 din capitolul I,…

Read More
Ești în căutare de profesioniști în construcții, amenajări interioare și exterioare? Contactează-ne!