Construcții case la cheie

 

Casa la cheie este o sintagmă folosită în domeniul construcţiilor şi reprezintă construcţia complet finisată atât la interior, cât şi la exterior. Aceasta include instalaţiile sanitare, termice şi electrice. Casa la cheie este gata pentru a fi luată în folosinţă.

Construirea casei poate fi unul dintre cele mai incitante și pline de satisfacții proiecte pe care le  puteți întreprinde. Planificarea fiecărui pas al procesului este o mare responsabilitate şi luarea deciziilor poate fi copleşitoare. Înarmaţi-vă cu răbdare !teren pentru casa

Printre primi paşi spre construirea casei se află localizarea. Există  factori importanţi de luat în considerare atunci când achiziţionaţi un teren pentru construcţia casei dumneavoastră, cum ar fi: stabilitatea şi calitatea soluluiriscul de inundaţiidisponibilitatea la utilităţi (energie electrică, apă potabilă etc.), disponibilitatea la servicii (medicale ,educaţionale etc.), căile de acces, vecinătateacomunitateasituaţia  juridică etc. Este de preferat să nu achiziţionaţi un teren aflat în vecinătatea surselor  producătoare de noxe, zgomote puternice şi vibraţii (aeroport, zone industriale, artere de trafic greu). Alegerea terenului prezintă o importanţă deosebită. Nu vă grăbiţi, fiţi atenţi la cerinţele pe care doriţi  să le îndeplinească locaţia viitoarei dvs. case.

planPentru proiectarea casei consultaţi un specialist. Cu portretul casei ideale în minte, faceţi echipă cu arhitectul pe tot parcursul procesului  de creaţie, asigurându-vă că rezultatul final corespunde cu cerințele, dorințele și posibilităţile dvs. Arhitectul este cel care se ocupă de proiectarea, design -ul și controlul calității unei clădiri. La proiectarea construcţiei se vor respecta normativele şi documentele legislative specifice domeniului, în vigoare la acea dată şi condiţiile specifice date de destinaţia zonei în care urmează să fie amplasată construcţia. Se impune efectuarea unui studiu  geotehnic care va analiza stratificaţia terenului,adâncimea nivelului freatic, adâncimea optima de fundare a construcţiei,capacitatea portanta a solului etc., furnizând proiectantului informaţiile necesare pentru a dimensiona corect fundaţia  clădirii. Concentraţi-vă pe ceea ce vă doriţi (aspect,compartimentare,funcţionalitate), notând toate cerințele și subliniind orice problemă care necesită rezolvare. Este important ca viitoarea locuinţă să fie adaptata particularităţilor amplasamentului.

Un pas esenţial, înainte de începerea lucrărilor, îl prezintă  obţinerea dreptului de a construi prin autorizaţia de construire, care asigură aplicarea legii în ceea ce priveşte normele referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea unei construcţii. Autorizaţia de construire este actul emis de administraţia publică locală (biroul de urbanism din cadrul primăriei), în temeiul şi cu respectarea  prevederilor documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, care avizează proiectul propus şi certifică dreptul de începere a lucrării. Odată cu cererea pentru emiterea autorizaţiei, veţi  depune şi o documentaţie ce trebuie să cuprindă urmatoarele:

a) certificatul de urbanism (informează cu privire la principalele caracteristici ale construcţiilor ce se pot executa pe un teren şi menţionează actele ce se vor depune pentru obţinerea autorizaţiei de construire, inclusiv avizele şi acordurile necesare-utilităţi urbane, protecţia mediului, apărare civilă etc.);
b) dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
d) avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
e) dovada privind achitarea taxelor legale.

Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care sunteţi obligaţi să incepeţi lucrările. În caz contrar, veţi pierde valabilitatea autorizaţiei, fiind necesară emiterea altei autorizaţii de construire.Case la cheie-terasament Cridor Construct

După dobândirea dreptului de a construi, constructorul va putea trece la etapa execuţiei. Înainte de a întreprinde  orice tip de lucrare în vederea construirii, se va pregăti terenul în mod corespunzător şi se va organiza şantierul de lucru. Pregătirea terenului presupune  curăţarea (defrişare, demolare, eliminare deşeuri etc), îndepartarea stratului vegetal (20-30 cm adâncime), devierea cursurilor de apă/îndepărtarea apelor de suprafaţă atunci când e cazul, nivelarea. La organizarea şantierului de lucru, se va avea în vedere asigurarea utilităţilor pe tot parcursul procesului de execuţie (apă,energie electrică,canalizare), amplasarea unui panou cu informaţii despre obiectivul de lucru, asigurarea căii de acces pentru utilajele de construcţii, împrejmuirea terenului, amenajarea unui spaţiu de depozitare. Puteţi pregăti terenul chiar dumneavoastră sau să lasaţi firma de construcţii să se ocupe de asta.

Apelaţi la profesionişti atestaţi / autorizaţi în condiţiile legii pentru construirea casei dumneavoastră. Firma constructoare oferă garanţie pentru execuţia clădirii, răspunzând pentru viciile ascunse ale structurii de rezistenţă. Constructorul este obligat să execute construcţia pe baza şi în conformitate cu proiectul verificat de specialişti atestaţi, asigurând nivelul de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem conceput şi realizat prin personal propriu. Constructorul foloseşte  în execuţia lucrărilor  materialele şi procedeele prevăzute în proiect. Termenul de execuţie depinde de proiect (suprafaţă construită,complexitate), condiţiile meteo, furnizorii de materiale etc.

Elemente şi etape importante în procesul de construire :

  • Realizarea fundaţiei presupune trasarea axelor şi a conturului, executarea săpăturilor, montarea cofrajelor, înglobarea armăturii, turnarea betonului, demontarea cofrajelor. Fundaţia reprezintă baza de susţinere a construcţiei, fiind responsabilă de rezistenţa, stabilitatea şi aspectul casei dumneavoastră.
  • Realizarea plăcii suport a pardoselii la parter necesită o atenţie deosebită la procesul de compactare a pământului, pentru a evita apariţia de goluri sub placă şi fisurarea acesteia. Această etapă include cofrarea, armarea, betonarea şi decofrarea.
  • Delimitarea spaţiului interior de cel exterior se face prin zidirea pereţilor, care ajută şi la compartimentarea interiorului construcţiei.
  • Încadrarea pereţilor de zidărie în stâlpişori şi centuri din beton armat conduce la un comportament unitar al structurii: în acest fel, toţi pereţii vor participa la rezistenţa structurii. Această etapă presupune înglobarea armăturii, montarea cofrajelor, turnarea betonului, demontarea cofrajelor.
  • Planşeele sunt elemente de suprafaţă plane care compartimentează clădirea pe verticală. Şi realizarea planşeelor necesită operaţiunile de cofrare, armare, betonare şi decofrare.
  • Acoperişul protejează construcţia (la partea superioară) împotriva intemperiilor, asigurând colectarea şi îndepărtarea apelor meteorice. Construirea în această etapă depinde de tipul acoperişului, care poate fi tip şarpantă cu o pantă mare a învelitorii sau tip terasă cu o pantă redusă.
  • Izolarea pereţilor are rolul creării unui confort  termic optim, minimizând consumul de energie necesar pentru încălzirea/răcirea locuinţei dumneavoastră. Se pot izola termic pereţii atât la exterior, cât şi la interior. Procesul de izolare diferă in funcţie de materialele alese. Se folosesc materiale precum: vata minerală de sticlă şi cea bazaltică, polistirenul expandat, fibrele de celuloză, spumă poliuretanică, gipscarton, plăci de conglomerat lemnos.
  • Tencuielile au rol de protecţie împotriva acţiunii umidităţii şi factorilor climatici, ajută la îmbunătăţirea izolării termice şi contribuie la aspectul estetic al clădirii.

Constructii case la cheie in Bacau - Cridor ConstructCridor Construct  execută construcţii de case la cheie în Bacău şi împrejurimi, cu materialele proprii sau cu materialele dumneavoastră. Casa la cheie este casa construită şi amenajată în totalitate. Casa la cheie  nu include mobila şi corpurile  de iluminat.