Construcții case la roșu

Semnificaţia sintagmei casă la roşu este dată de casa în stare brută, fără finisaje şi fără învelitoarea acoperişului (tablă, ţiglă etc.). Casa la roşu reprezintă construcţia care include doar acele etape şi elemente prin care prinde contur: fundaţia, elementele de rezistenţă, pereţii şi acoperişul . Casa la roşu nu include instalaţiile.

Elemente şi etape importante în procesul de construire:

  • Realizarea fundaţiei presupune trasarea axelor şi a conturului, executarea săpăturilor, montarea cofrajelor, înglobarea armăturii, turnarea betonului, demontarea cofrajelor. Fundaţia reprezintă baza de susţinere a construcţiei, fiind responsabilă de rezistenţa, stabilitatea şi aspectul casei dumneavoastră.
  • Realizarea plăcii suport a pardoselii la parter necesită o atenţie deosebită la procesul de compactare a pământului, pentru a evita apariţia de goluri sub placă şi fisurarea acesteia. Această etapă include cofrarea, armarea, betonarea şi decofrarea.
  • Delimitarea spaţiului interior de cel exterior se face prin zidirea pereţilor, care ajută şi la compartimentarea interiorului construcţiei.
  • Încadrarea pereţilor de zidărie în stâlpişori şi centuri din beton armat conduce la un comportament unitar al structurii: în acest fel, toţi pereţii vor participa la rezistenţa structurii. Această etapă presupune înglobarea armăturii ,montarea cofrajelor, turnarea betonului, demontarea cofrajelor.
  • Planşeele sunt elemente de suprafaţă plane care compartimentează clădirea pe verticală. Şi realizarea planşeelor necesită operaţiunile de cofrare, armare, betonare şi decofrare.
  • Acoperişul protejează construcţia (la partea superioară) împotriva intemperiilor, asigurând colectarea şi îndepărtarea apelor meteorice. Construirea în această etapă depinde de tipul acoperişului, care poate fi tip şarpantă cu o pantă mare a învelitorii sau tip terasă cu o pantă redusă.

Termenul de execuţie depinde de proiect (suprafaţă construită, complexitate), condiţiile meteo, furnizorii de materiale etc.

Cridor Construct execută construcţii de case la roşu în Bacău şi împrejurimi, cu materialele proprii sau cu materialele dumneavoastră.