Construcții mansarde

Mansarda  este situată imediat sub acoperiş şi reprezintă ultimul nivel locuibil al unei construcţii. Caracteristic mansardei sunt planurile înclinate pe toate laturile clădirii, deosebindu-se de pod prin lucarne (ferestre prevăzute în acoperişul înclinat al unei construcţii, dispuse în plan vertical, cu structură şi învelitori proprii) pe unde capătă aer şi lumină, şi prin destinaţie, podul fiind folosit în majoritatea cazurilor ca spaţiu de depozitare.

Mansardele pot fi realizate prin:

  1. a) proiectarea şi executarea odată cu clădirea – mansarde noi
  2. b) amenajarea podurilor circulabile existente – poduri mansardate
  3. c) conceperea unui spaţiu mansardat la clădiri existente,modificând parţial sau total acoperişul (şarpantă sau terasă) – mansarde realizate prin supraetajare

Condiţiile minime de calitate corespunzătoare locuinţelor amenajate în spaţii mansardate, sunt aceleaşi cu cele ale locuinţelor clasice. Mansarda se include în numărul de niveluri supraterane. Structura mansardei poate fi realizată din lemn sau metal.

Construcții mansarde în BacăuIndiferent de motivul pentru care vă doriţi  o mansardă, fie că obiectivul principal este acela de a economisi bani optând pentru aceasta în detrimentul unui etaj în faza de proiectare, fie că vă doriţi să obtimizaţi spaţiul existent amenajând un loc pentru recreere sau studiu, primul pas pe care trebuie să-l faceţi este acela de a consulta un specialist în domeniu.

Arhitectul este cel care întocmeşte documentaţia necesară obţinerii certificatului de urbanism. Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile fac cunoscute solicitantului cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului şi lista cu avizele,proiectele necesare în vederea eliberării autorizaţiei de construire.

Proiectul de arhitectură va fi întocmit conform dorinţelor şi necesităţilor dumneavoastră cu respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice corespunzătoare domeniului şi în concordanţă cu fondul construit existent (atunci când e cazul).

Pentru că renovarea şi transformarea podului într-o încăpere locuibilă solicită o serie de modificări, care ar putea avea un impact negativ asupra clădirii, este obligatoriu să se facă o serie de investigaţii preliminare privind rezistenţa antiseismică a clădirii existente, capacitatea terenului de fundare de a suporta o eventuală încărcare gravitaţională suplimentară, capacitatea elementelor de construcţie structurale verticale existente (pereţi şi stâlpi) de a primi eventuale solicitări suplimentare, capacitatea de rezistenţă şi rigitatea planşeului de peste ultimul nivel al clădirii existente, la acţiunea noilor solicitări.

Un aspect important la proiectarea mansardei este modul în care vor fi orientate ferestrele. Poziţia specifică ferestrelor pentru mansardă impune ca acestea să aibă capacitatea de a filtra lumina şi de a o distribui uniform, lăsând senzaţia de comunicare a interiorului cu exteriorul, ventilând eficient şi asigurând un confort vizual corespunzător. Pentru a avea privelişte directă către exterior, se vor amplasa ferestre cu o înălţime cât mai mare în partea de jos a pantei acoperişului.

Se recomandă ca modul de compartimentare a mansardei să nu sufere modificări pe parcurs. Obţinându-se autorizaţiile necesare, se trece la etapa de execuţie.

In general, mansarda este o soluţie destul de economică, asta doar în cazul în care nu vor fi necesare măsuri de consolidare a clădirii. O execuţie necorespunzătoare poate genera probleme şi costuri suplimentare în cazul în care se doreşte mansardarea unui imobil existent.

La construcția mansardelor, indiferent de tipul acestora, se va urmări:

  • asigurarea condiţiilor de funcţionalitate
  • asigurarea rezistenţei şi stabilităţii acoperişului mansardat
  • asigurarea exploatării spaţiului mansardat în condiţii de siguranţă
  • asigurarea protecţiei împotriva focului
  • asigurarea igienei mediului interior, în condiţiile unei iluminări şi ventilări naturale eficiente
  • asigurarea izolării termice şi hidrofuge corespunzătoare
  • asigurarea protecţiei împotriva zgomotului

Costurile pentru construcția unei mansarde în Bacău sau împrejurimi diferă în funcție de materialele alese și anvergura proiectului.