Hidroizolaţii

Infiltrarea apei în elementele structurale ale unei clădiri  sau a spaţiilor sale finisate pune în pericol buna funcţionare a acesteia şi sănătatea locuitorilor ei.

Procesul de degradare şi dezintegrare este favorizat de umiditatea excesivă, prin expunerea  la acţiunea agenţilor fizici şi chimici. De asemenea, apariţia mucegaiului şi infestarea cu insecte sunt cauze ale contactului cu umiditatea.

 Hidroizolarea este metoda prin care un element  de construcţie este făcut rezistent la deteriorarea prin apa.

Etanşeitatea este principala caracteristică a hidroizolaţiei.Se formează o barieră împotriva infiltraţiilor şi/sau exfiltraţiilor apei şi /sau a umidităţii naturale a mediului.

Solu­ţia tehnică optimă de impermeabilizare şi materialele folosite diferă de la caz la caz.

Cele mai întâlnite cazuri de hidroizolare sunt  la acoperişuri, terase, piscine, subsoluri sau spaţiile interioare ale clădirilor cum sunt băile şi bucătăriile.

Hidroizolaţia poate fi constituită dintr-un sistem structural monostrat, bistrat sau  multistrat din materiale hidroizolante, membrane hidroizolante omogene cu aplicare peliculară.

Un material eficient pentru hidroizolare trebuie să aibă următoarele proprietăți:Hidroizolatii in Bacau

  1.  Impermeabilitate.
  2.  Durabilitate cât mai mare.
  3.  Rezistentă la perforare.
  4.  Rezistentă la variaţiile de temperatură.
  5.  Stabilitate.

Nu există un sistem de hidroizolare care să dureze pentru totdeauna, însă alegerea sistemului ideal şi aplicarea corectă a materialelor asigură o hidroizolaţie de bună calitate.

Impermeabilizarea structurii şi drenarea apei subterane prezintă o importanţă deosebită pentru protejarea integrităţii clădirii. Acţiunea agresivă a apelor subterane degradează corpul fundaţiei. Inginerul geotehnic determină valorile în ceea ce priveşte apa admisă şi condiţiile de umiditate a solului. În acest caz, sistemele de hidroizolare aplicabile se recomandă a fi determinate din fază de proiect.

Sistemul de hidroizolare stabilit pentru păstrarea integrităţii structurii subterane trebuie să satisfacă cerinţele privind gradul de protecţie şi criteriile de performantă.La alegerea sistemului se va ţine cont de tipul construcţiei, amplasament, condiţiile climatice etc.

Se poate opta pentru sistemul clasic de hidroizolare care se bazează pe aplicarea de straturi de membrane constituite din materiale precum : bitum, silicati, poliuretaţi, PVC etc. sau pentru  sistemul de hidroizolare integrală care presupune asigurarea calităţii de hidroizolant betonului. In cazul sistemului de hidroizolare integrală  se pot folosi acizi graşi pentru a bloca porii din beton, împiedicand infiltrarea apei sau se poate  înlocui apa din beton cu cristale insolubile, prin cristalizare.

La o construcţie existentă o hidroizolare ulterioară a structurii creşte semnificativ costurile şi limitează aplicabilitatea şi performanţa sistemului de impermeabilizare. Se poate apela la aplicarea  injecţiei  chimice în fisurile existente sau la aplicarea  de sisteme hidroizolante pe pereţi, cu excavarea solului in prealabil. Aceste soluţii în general nu garantează o etanşare completă.

O verificare periodică şi intreţinerea sunt necesare indiferent de sistemul de impermeabilizare ales şi de elementul pe care se aplică.

Formarea unei bariere impermeabile  este necesară şi în cazul construcţiilor speciale cum sunt drumurile, podurile, tunelurie etc..