Termoizolaţii

Construcții case la roșu

Construcții case la cheie

Construcții mansarde

Construcții fundații și structuri de rezistență

Construcții acoperișuri și șarpante

Demolări și decopertări

Hidroizolaţii

Construcții civile și comerciale

Care sunt avantajele construirii unei case

Construiește!

1
1

În elementele de construcţie ce separă mediul interior de mediul exterior, cu temperaturi diferite, este necesar să se încorporeze materiale termoizolante pentru a asigura o anumită capacitate de izolare corespunzătoare nivelurilor de performanţă stabilite prin reglementări, cu scopul de a susţine un mediu de viaţă sănătos.

Izolaţia termică blochează sau încetineşte fluxul de căldură prin anvelopa clădiri, formată din planşeu, pereţi şi acoperiş.

Asigurarea unei ambianţe termice adecvate în interiorul clădirilor indiferent de climatul exterior este principalul scop urmărit prin izolarea termică.Astfel, se diminuează efectele oscilaţiilor temperaturii aerului exterior împiedicând să se resimtă în interior valorile ridicate în anotimpul cald şi menţinând căldura în anotimpul rece.Cu alte cuvinte, o clădire izolată va fi mai caldă în timpul iernii şi mai rece în timpul verii.Temperatura minimă a aerului în interiorul locuinţelor ce asigură un nivel acceptabil de confort în sezonul rece este între +19  şi  +22˚C, iar în sezonul cald este între +25 şi  +26˚C.

Termoizolaţii în BacăuDe asemenea, se elimină riscul de condens şi se evită acumularea de apă în structura elementelor de construcţie.

Izolarea termică reduce considerabil consumul energetic. Eficientizarea energetică a clădirilor reprezintă o prioritate de prim rang . Costurile cu reabilitarea termică a unei clădiri sunt mai mici comparativ cu cele legate de instalarea unei capacităţi suplimentare de energie termică pentru încălzire.

 Pereții exteriori au cel mai mare procent de construire a zonelor plic prin care se pierde căldură, și în clădirile vechi aceste pierderi sunt considerabil mai mari. Izolarea termică a pereţilor exteriori se poate realiza prin montarea materialului termoizolator la exteriorul sau interiorul acestora. Din punct de vedere al capacităţii de izolare termică, amplasarea pe suprafaţa interioară este mai puţin eficientă, ceea ce conduce la o utilizare restrictivă a acestei soluţii. Izolarea plafoanelor, acoperișurilor, plafoanelor de la subsol, și asigurarea etanşeităţii ferestrelor oferă, de asemenea, un potențial de economisire a energiei.

Multe forme de protecţie termică au capacitatea de a izola fonic şi de a diminua efectul vibraţiilor care provin din exterior.

Izolaţia termică se aplică cu succes oricare ar fi mijloacele tehnice de realizare a clădirii (construcţie solidă, din lemn, prefabricate, cofraje, din oţel, construcţii mixte) atât la clădirile noi, aflate în faza de proiectare şi execuţie, cât şi la cele existente ce urmează a fi reabilitate şi modernizate .

Lucrările de izolare termică se execută pe baza proiectului întocmit de proiectantul lucrărilor de construcţie. La obţinerea autorizaţiei de construire se va verifica proiectul sub aspectul exigenţelor de izolaţie termică şi de economie de energie.

Soluţia de reabilitare termică a anvelopei clădirii se stabileşte în urma unei expertize tehnice de specialitate (cerinţa E– Izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie) în funcţie de destinaţia spaţiului și de elementele constitutive ale anvelopei.Termoizolaţii în Bacău

Caracteristica cea mai importantă a materialului termoizolant este coeficientul de conductivitate. Conductivitate termică scăzută este echivalentă cu capacitatea de izolare mare. Există mai multe tipuri de materiale termoizolante, fiecare având reguli specifice ce privesc modul de montare sau exploatare: vată minerală de sticlă, vată minerală bazaltică, polistiren expandat, polistiren extrudat, termoizolaţii din plută(granulată sau expandată), termoizolaţii din spumă poliuretanică, folii termoizolante, termoizolaţii din fibre celulozice, termoizolaţii din materiale naturale(paie, lână).

Materialele  termoizolante trebuie protejate  de umiditate.Prezenţa acesteia în materiale scade proprietăţile termoizolante şi poate duce la degradarea acestora.

Izolaţia nu necesită întreţinere deosebită şi durabilitatea acesteia trebuie să fie în concordanţă cu durabilitatea clădirii cât şi cu gradul de accesibilitate pentru eventualele intervenţii în caz de degradare.

Concluzionând, lipsa unei protecții termice corespunzătoare duce la disconfort ,la un efort financiar mărit,la apariţia igrasiei cu efecte asupra  sănătaţii şi de asemenea, temperatura şi umezeala din interiorul zidurilor pot chiar deteriora calitatea construcţiei.